RU
RU
CN
AR
EN
PL
Law Office Lex Lider Wrocław
Foreigners have also rights.
Offer

Gói dịch vụ

Theo xu hướng hoạt động chính đang có, Văn phòng Pháp luật LEX LIDER đưa ra những gói dịch vụ rất sâu rộng cho khách hàng cá nhân và cho các công ty. Quý vị có thể giao cho chúng tôi đảm nhận những công việc thí dụ như sau đây:

Ngoài ra với sự quan tâm để các Khách hàng của chúng tôi có cảm nhận được là luôn có sự an toàn và sự hài lòng, đồng thời luôn giữ được tiêu chuẩn cao nhất về dịch vụ, trong khuôn khổ hợp tác lâu dài và có hiệu quả với Văn phòng Luật sư chuyên ngành, chúng tôi bảo đảm được đầy đủ mọi sự đại diện trong các vụ án ở tòa án các cấp trong địa bàn toàn quốc gia. Chúng tôi cũng liên tục hợp tác cùng các phiên dịch tuyên thệ, các văn phòng môi giới bất động sản, các phòng kế toán, các hãng bảo hiểm và các nhà cung cấp việc làm.