RU
RU
CN
AR
EN
PL
Kancelaria Prawna Lex Lider
Cudzoziemcy też mają prawo
O Kancelarii Prawnej

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.), za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne (art. 6 ust. 2 ustawy).

Ustawodawca formułując art. 6 ustawy o ochronie danych osobowych posłużył się klauzulą generalną. Tym samym nie określił zamkniętego katalogu informacji stanowiących dane osobowe. Dlatego też przy rozstrzyganiu czy określona informacja lub informacje stanowią dane osobowe, w większości przypadków, nieuniknione jest dokonanie zindywidualizowanej oceny, przy uwzględnieniu konkretnych okoliczności oraz rodzaju środków czy metod potrzebnych w określonej sytuacji do identyfikacji osoby.

Jeśli zatrudniają Państwo choćby jednego pracownika lub współpracują choćby z jednym klientem i nie znajdują się w wąskiej grupie podmiotów ustawowo zwolnionych z rejestracji zbioru danych osobowych to z całą pewnością przetwarzają Państwo dane osobowe a tym samym podlegają uregulowaniom przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.

Kancelaria Prawna Lex Lider w ramach głównego nurtu działań, swoją profesjonalną obsługę dedykuje wszystkim, którzy powinni poznać, zrozumieć oraz wdrożyć zasady ochrony danych osobowych. W ramach tej specjalizacji z powodzeniem, dostarczmy nowoczesne, elastyczne i kompleksowe rozwiązania pomagające zapewnić Naszym klientom spełnienie ciążących na nich obowiązków w zakresie działań wymuszających zgodność z ustawą o ochronie danych osobowych.

ZAKRES OBSŁUGI

Wyspecjalizowany i doświadczony zespół Kancelarii Prawnej Lex Lider oferuje kompleksową pomoc w organizacji procesów przetwarzania danych osobowych, którego efektem jest minimalizacja konsekwencji prawnych i finansowych niewywiązywania się z obowiązków ustawowych. W sposób wysoce zindywidualizowany, dostosowujemy podmioty do wymogów prawa w przedmiocie bezpieczeństwa przetwarzanych przez nie danych osobowych. Działamy w oparciu o stały dostęp do specjalistycznej wiedzy, skutkujący redukcją kosztów przy jednoczesnym uniknięciu negatywnych konsekwencji w przypadku stwierdzenia naruszeń prawa w wyniku kontroli uprawnionych organów.

W szerokiej ofercie świadczymy usługi w zakresie :

Realizacja zlecenia obsługi prawnej , odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy Kancelarią Prawną Lex Lider a Państwa Firmą obejmującą zakres prac, termin realizacji oraz koszt usługi. Ponadto uwzględniamy możliwość zabezpieczenia projektu na wypadek ewentualnych zmian w prawodawstwie przez umówiony z Klientem okres a także udział pracownika Kancelarii w przypadku czynności kontrolnych podjętych przez inspektorów GIODO lub PIP w okresie objętym umową.

SZKOLENIA

Wykwalifikowany zespół Kancelarii Prawnej Lex Lider prowadzi specjalistyczne szkolenia dedykowane administratorom danych osobowych i bezpieczeństwa informacji, kadry kierowniczej odpowiedzialnej za system ochrony danych oraz pracowników działów kadr, obsługi klienta i innych działów przetwarzających dane osobowe. Szkolenie ma na celu zaznajomienie uczestników z zasadami ochrony danych osobowych wynikającymi z przepisów prawa i dobrych praktyk, a także zwrócenie uwagi na aspekty praktyczne pracy z danymi osobowymi i codzienne problemy przy wykonywaniu obowiązków związanych z ich przetwarzaniem.

W wyniku przeprowadzonego szkolenia, między innymi gwarantujemy Państwu :

PRAWO

Regulacje krajowe :

Regulacje Unijne :